O SIŁACH NATURY

We Wszechświecie wszystko jest w bezustannym ruchu. Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością 1670 kilometrów na godzinę, obiegając Słońce z prędkością 107 000 kilometrów na godzinę. Cały Układ Słoneczny pędzi w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa z prędkością blisko 70 tysięcy kilometrów na godzinę.

Każdego z nas stale bombardują rozliczne promieniowania: strumienie wolnych elektronów, protonów i neutronów, jąder helu (promienie alfa), szybkich elektronów (promienie beta), fale elektromagnetyczne we wszystkich długościach, a wśród nich promienie gamma i X Roentgena, fotony, pola elektryczne, pola magnetyczne i wiele innych. Upraszczając problem – żyjemy dzięki tym energiom płynącym z Kosmosu…

Zastanawiając się nad wpływami różnych rodzajów promienio- wań na życie, trzeba sięgnąć do podstawowej, formułowanej przez fizykę klasyczną, cegiełki materii – atomu. Każdy atom składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół niego po określonych orbitach ujemnych elektronów. Ten stan równowagi energetycznej (jądra i elektronów) polega na niwelowaniu siły odśrodkowej siłą grawitacyjną i siłą przyciągania elektrycznego.

Chemiczne właściwości każdego pierwiastka zależą od liczby elektronów, sposobu ich rozmieszczenia na orbitach i budowy jądra składającego się z obdarzonych ładunkiem dodatnim protonów i obojętnych elektrycznie neutronów.

Promienie alfa, beta i fotony w zetknięciu z niektórymi atomami powodują wzbudzenie elektronów, które mogą przejść na orbitę o innym poziomie energetycznym. Zgodnie z zasadą mechaniki kwantowej zjawisku temu towarzyszy wydzielanie lub pobieranie kwantów energii, zwanych – w przypadku kwantów energii świetlnej – fotonami. Występować mogą również reakcje łańcuchowe: wydzielony kwant wzbudza kolejny elektron, a ten emituje nowy kwant energii… Kwant (foton) inicjujący takie zjawisko może pochodzić spoza układu lub być wytworzony na przykład przez układ biologiczny naszego organizmu, który w trakcie przemian biochemicznych wytwarza przecież energię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>