BIOPIERWIASTKI

W ostatnim dwudziestoleciu żywieniowcy we wszystkich krajach coraz więcej uwagi poświęcają biopierwiastkom, nazywając je wprost „pierwiastkami życia”. Składniki mineralne (pierwiastki i nieorganiczne ich połączenia), stanowiące zaledwie około 4 procent ciężaru naszego ciała, utrzymują na przykład ciśnienie osmotyczne, wchodzą w skład wielu enzymów bądź powodują ich zwiększoną aktywność. Uczestniczą więc pośrednio lub bezpośrednio w licznych reakcjach biochemicznych. Nie odgrywając zatem roli energotwórczej sterują, najogólniej mówiąc, przemianą materii. A zatem ich niedobór lub nadmiar musi wywierać niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

Pierwiastki, które znajdujemy w naszym organizmie w większych ilościach, takie jak: tlen, węgiel, sód, potas, wapń, chlor, wodór nazywamy makroelementami pierwiastki występujące w ilościach śladowych w granicach od 10 do 10 procent, na przykład: złoto, srebro, ind, miedź, cynk, mangan, wolfram, platyna – to mikroelementy. Uważam za celowe nieco szerzej omówić rolę i możliwości pozyskania dla organizmu makro i mikroelementów, o których w ostatnim czasie mówi się najwięcej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>